CENNIK

Redakcja

za 1 stronę normatywną (1800 znaków ze spacjami)

od 14 zł

za 1 arkusz wydawniczy (40 000 znaków ze spacjami)

od 170 zł

Korekta

za 1 stronę normatywną (1800 znaków ze spacjami)

od 10 zł

za 1 arkusz wydawniczy (40 000 znaków ze spacjami)

od 120 zł

Transkrypcja

język polski:

transkrypcja dosłowna, 1 minuta nagrania

od 6 zł

transkrypcja z opracowaniem redakcyjnym, 1 minuta nagrania

od 12 zł

język rosyjski:

transkrypcja dosłowna, 1 minuta nagrania

od 12 zł

transkrypcja + tłumaczenie, 1 minuta nagrania

od 22 zł

Tłumaczenie metryk archiwalnych z języka rosyjskiego

metryka archiwalna

cena ustalana indywidualnie

Weryfikacja tłumaczenia z języka rosyjskiego + korekta

1800 znaków ze spacjami

cena ustalana indywidualnie

Wycena zlecenia

bezpłatnie

Próbka tekstu

bezpłatnie