CENNIK

Redakcja

za 1 stronę normatywną (1800 znaków ze spacjami)

od 8 zł

za 1 arkusz wydawniczy (40 000 znaków ze spacjami)

od 150 zł

Korekta

za 1 stronę normatywną (1800 znaków ze spacjami)

od 6 zł

za 1 arkusz wydawniczy (40 000 znaków ze spacjami)

od 110 zł

Audyt strony internetowej

audyt strony internetowej

od 69 zł

Transkrypcja

język polski:

transkrypcja dosłowna, 1800 znaków ze spacjami

od 8 zł

transkrypcja z opracowaniem redakcyjnym, 1800 znaków ze spacjami

od 12 zł

język rosyjski:

transkrypcja dosłowna, 1800 znaków ze spacjami

od 18 zł

transkrypcja + tłumaczenie, 1800 znaków ze spacjami

od 30 zł

Tłumaczenie metryk archiwalnych z języka rosyjskiego

1800 znaków ze spacjami

29 zł

Weryfikacja tłumaczenia z języka rosyjskiego + korekta

1800 znaków ze spacjami

od 15 zł

Wycena zlecenia

bezpłatnie

Próbka tekstu

bezpłatnie